Graffiti > Reiniging omlijsting > Reiniging gevelbeplating > Dakpanreiniging >
Het reinigen van uw gevel is essentieel voor de levensduur van uw pand en mag niet worden onderschat. De buitenkant van een gebouw staat aan veel negatieve invloeden bloot die het aanzicht en de bouwkundige staat hiervan ingrijpend kunnen schaden. Weer, vuil en graffiti laten hun sporen na en regelmatig reinigen zorgt naast een representatief uiterlijk tevens voor een besparing in onderhoudskosten op de langer termijn.

Het is voor de reiniging van wezenlijk belang of uw gevel met baksteen, kalkzandsteen, betonsteen of natuursteen is gebouwd. Ook alternatieve gevelmaterialen als aluminium, zink, aluminium of koper vragen om een aangepaste reiniging. Bij het vaststellen van de juiste methode wordt er per project gekeken naar de bereikbaarheid, opbouw en detaillering van de gevel en de mate van vervuiling.